Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu lub w celu sporządzenia kserokopii pracownikowi dokonującemu rejestracji oryginały dokumentów, o których mowa w zakładce „Dokumenty wymagane do pierwszej i ponownej rejestracji jako bezrobotny” oraz:

  • druk U1 (dawniej formularz E 301),

  • inne dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy za granicą,

  • w przypadku braku powyższych dokumentów osoba rejestrująca się składa pisemne oświadczenie o okresie pracy za granicą.

 Po dokonaniu rejestracji, należy zgłosić się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przy ul. Ogrodowej 5b, 58-306 Wałbrzych, do pokoju nr 304 w celu:

  • potwierdzenia okresów pracy za granicą, w przypadku braku dokumentów, o których mowa wyżej,

  • złożenia wniosku o przyznanie prawa do zasiłku po pracy za granicą.

Metryka strony

Data publikacji 23.01.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Bożena Zachwyc
Liczba wejść: 9967