Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
16 kwietnia 2012

16.04.2012 - Ogłoszenie dla osób bezrobotnych zainteresowanych wsparciem w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza do współpracy osoby bezrobotne zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Każdy kto ma dobry pomysł może liczyć na wsparcie finansowe. Urząd w bieżącym roku udziela bezrobotnym dotacji w wysokości 14.400,00 zł. Obecnie wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych należących do różnych grup m. in. osób młodych, osób po 50-tym roku życia, osób niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn oraz pozostałych grup. Środki należy przeznaczyć na zakupy dotyczące uruchomienia działalności gospodarczej. Firmy zakładane przez osoby bezrobotne mogą działać w różnych branżach. Największe szanse na funkcjonowanie na rynku pomiotów gospodarczych mają te firmy, które zakładają osoby przygotowane do wykonywania działalności i dysponują wykształceniem bądź doświadczeniem zawodowym w danej branży.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zapewni także możliwość udziału w bezpłatnych konsultacjach ze specjalistami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Pracy dotyczących zasad rejestracji działalności gospodarczej, form opodatkowania, wypełniania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, zasad równości szans na rynku pracy.

Osoby bezrobotne zapraszamy do kontaktów z pracownikami Wydziału Programów Rynku Pracy pokój 201 tel. (74) 840-73-84, pokój 204 tel. (74) 840-73-95, ul. Ogrodowa 5b PUP Wałbrzych.

Metryka strony

Data publikacji 16.04.2012
Data modyfikacji 16.04.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Magdalena Dudziak
Liczba wejść: 889