Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
18 kwietnia 2012

18.04.2012 - Informacja dla zainteresowanych organizacją staży realizowanych w ramach projektu systemowego "Przeciw Bezrobociu".

W związku z trwającym od 27.02.2012 r. naborem wniosków dotyczących organizacji staży w ramach projektu systemowego „Przeciw Bezrobociu” realizowanego w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki informujemy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku, że obecnie istnieje możliwość rekrutowania ewentualnych stażystów jedynie z grupy osób bezrobotnych po 50 roku życia.

Powyższe jest wynikiem wpływu do urzędu wniosków zapewniających udział w projekcie zaplanowanej liczby uczestników staży należących do grupy bezrobotnych niepełnosprawnych.

W przypadku wniosków, które wpłynęły bądź będą wpływać dla bezrobotnych nie należących do grupy w wieku 50 – 64, organizatorowi zaproponowana zostanie możliwość realizacji wniosku dla osób spełniających w/w kryterium.

W sytuacji odmowy przyjęcia w/w propozycji przez organizatora stażu brak będzie podstaw do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Ewentualne pytania w w/w zakresie można kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: (74) 84 – 07 – 338, (74) 84 – 07 – 312 pokój nr 116.

 

Wałbrzych, dnia 17.04.2012 r. 

Metryka strony

Data publikacji 18.04.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 815