Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

28.01.2015 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - od dnia 02.02.2015r.rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, że nabór nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej na rok 2015 - rozpoczynamy od dnia 02.02.2015. Zatem zapraszamy do składania wniosków. Wnioski będą realizowane wg kolejności złożenia.

Jednocześnie informujemy, że obecnie Powiatowy Urząd Pracy nie dysponuje środkami PFRON na realizację zadań na obszarze Miasta Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego. Z chwilą przyznania w/w środków zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej Urzędu o ich wielkości.

Na stronie internetowej Urzędu został udostępniony także nowy Regulamin zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

W związku z powyższym obowiązują nowe formularze- pliki do pobrania.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do pracowników Wydziału Ewidencji, Rejestracji i Świadczeń pod numerem telefonu: 74/840 73 47, pokój 31.

Metryka strony

Data publikacji 28.01.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Maja Rutowska
Liczba wejść: 419