Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

07.10.2015 – Grant na telepracę – zamknięcie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, że od dnia 12.10.2015 r. zamyka nabór wniosków na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy rozpoczęty w dniu 16.02.2015 r. Powyższe podyktowane jest brakiem zainteresowania pracodawców proponowaną formą wsparcia.   

Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Programów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 202, tel. 74/84 07 381.

Metryka strony

Data publikacji 07.10.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Monika Maciejewska-Szachniewicz
Liczba wejść: 469