Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

07.10.2015 – Doposażenie miejsc pracy – wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, że od dnia 12.10.2015 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy w ramach środków z rezerw Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Nie bądź bezczynny” oraz „Postaw na rozwój” rozpoczęty dnia 21.09.2015 r. Powyższe podyktowane jest złożeniem wniosków przez zainteresowanych na kwotę przekraczającą środki pozwalające na ich realizację. Stąd wnioski złożone od dnia 12.10.2015 r. nie będą realizowane i przełożone zostaną do spraw nieaktualnych.

W sytuacji dysponowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu środkami finansowymi informacja o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zostanie podana do wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej, w siedzibie oraz oddziałach Urzędu. Zatem prosimy o śledzenie komunikatów w tej sprawie.

Informacji w sprawie naborów udzielają pracownicy Wydziału Programów Rynku Pracy, pok. 202,  tel. 74/84-07-381.

Metryka strony

Data publikacji 07.10.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Monika Maciejewska-Szachniewicz
Liczba wejść: 604