Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

07.10.2015 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności – wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż od dnia 12.10.2015 r. wstrzymuje nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogłoszony w dniu 15.09.2015 r.) od bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu.

Powyższe podyktowane jest złożeniem większej niż wynika to z zapisów projektów ilości wniosków. Stąd wnioski złożone od 12.10.2015 r. nie będą realizowane i przełożone zostaną do spraw nieaktualnych.

W sytuacji dysponowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu środkami finansowymi informacja o możliwości składania wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zostanie podana do wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej,
w siedzibie oraz oddziałach Urzędu. Zatem prosimy o śledzenie komunikatów w tej sprawie.

Pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Programów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/ 84 07 395.

Metryka strony

Data publikacji 07.10.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Monika Maciejewska-Szachniewicz
Liczba wejść: 724