Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

07.10.2015 - Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

 

W związku ze zmianami dokonanymi w projekcie „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I)” współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia z niepełnosprawnościami zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do składania stosownych wniosków (pliki do pobrania).      

                                         

Nabór wniosków trwać będzie od 12.09.2015 r. do 31.12.2015 r. z zastrzeżeniem możliwości jego skrócenia w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą środki przewidziane w budżecie projektu.

Maksymalna wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na 1 osobę (KiM) wynosi do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 23.129,28 zł).

Projekt przewiduje, że udzielone wsparcie – za wyjątkiem osób rozpoczynających działalność w zakresie krajowego transportu osób taksówkami – stanowić będzie pomoc de minimis.

Zainteresowani samozatrudnieniem zakwalifikowani do udziału w projekcie skorzystają z usług doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Wnioski prosimy składać w kancelarii tut. Urzędu pok. 29.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Programów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/ 84 07 395.

 

Metryka strony

Data publikacji 07.10.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Monika Maciejewska-Szachniewicz
Liczba wejść: 724