Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

19.04.2016- Informacja o realizowanych szkoleniach przez Ochotnicze Hufce Pracy w Wałbrzychu

Ochotnicze Hufce Pracy Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Wałbrzychu realizuje projekt pn. ,,Ginące zawody pomysłem na przyszłość" w ramach, którego planuje przeszkolenie grupy młodzieży z całego kraju w zakresie tzw. ginących zawodów.

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje organizacyjne o planowanych szkoleniach:

 1. Uczestnicy:

  W szkoleniu mogą wziąść udział osoby bezrobotne bądź uczące się w wieku 18-25 lat oraz uczestnicy OHP. Do udziału dopuszczone będą osoby, które zakończą etap edukacji we wskazanym poniżej zawodzie podstawowym do końca czerwca 2016r. Będą one mogły uczestniczyć w turnusach szkolenia po zakończeniu nauki.

     2. Zawody w których będą szkolić się uczestnicy przedsięwzięcia:

Lp.

Zawód podstawowy- wyjściowy do podjęcia szkolenia

Kierunek szkolenia w ramach ginących zawodów

1.

Ślusarz

Kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne

2.

Stolarz

Renowacja mebli, kołodziej, bednarz

3.

Malarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych

Brukarz, kamieniarz

4.

Malarz/ tynkarz/ monter zabudowy i robót wykończeniowych

Zdun

5.

Kucharz

Cukiernik, piekarz wg. tradycyjnych receptur

6.

Krawiec

Tkacz

7.

Dekarz

Strzecharz, gonciarz

 

 1. Forma kursów:

  Planuje się, iż kurs obejmie 120 godzin dydaktycznych 5-6 dni w tygodniu przez okres około 3 tygodni. Po jego ukończeniu beneficjent przystąpi do egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Wyżej wymienione zadania będą realizowane od maja do końca czerwca oraz we wrześniu 2016r.

 1. Założenia organizacyjne:

 • Pierwszy kurs mógłby się rozpocząć z dniem 9 maja br.

 • Miejscem realizacji całości kursu będzie ECKiW w Roskoszy.

 • Uczestnicy będą mieli zapewniony transport (dofinansowanie kosztów dojazdu) z miejsca zamieszkania do ECKiW w Roskoszy i w drodze powrotnej, po zakończeniu kursu.

 • ECKiW w Roskoszy zapewni uczestnikom wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu, łącznie z dniami wolnymi od nauki (niedziele).

 • Kurs realizowany będzie w wymiarze 6 dni w tygodniu- od poniedziałku do soboty.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Al. Wyzwolenia 38, 58-300 Wałbrzych, tel. 74/847 07 68, e-mail:osz.walbrzych@ohp

Metryka strony

Data publikacji 19.04.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Anna Sudora
Liczba wejść: 422