Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

27.04.2016 – Od dnia 05.05.2016r. nabór wniosków o finansowanie zadań na obszarze Miasta Wałbrzycha z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków osób niepełnosprawnych (mieszkańców Miasta Wałbrzycha) o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (mieszkańca Miasta Wałbrzycha) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016 - rozpoczynamy od dnia 05.05.2016r. Zatem zapraszamy do składania wniosków. Wnioski będą realizowane wg kolejności złożenia.

Na stronie internetowej Urzędu zostały udostępnione także obowiązujące Regulaminy:
- Regulamin przyznania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej pliki do pobrania;

- Regulamin zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków pliki do pobrania.

W roku 2016 obowiązują nowe formularze:

  • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej pliki do pobrania;

  • zwrot wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej pliki do pobrania.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do pracowników Wydziału Ewidencji, Rejestracji i Świadczeń pod numerem telefonu: 74/ 840 73 47, pokój 31.

Jednocześnie informujemy, że w 2016r. otrzymaliśmy środki PFRON na realizację zadań na obszarze Miasta Wałbrzycha, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przyznane przez:

Radę Miasta Wałbrzycha – 75.000,00 zł., z tego z przeznaczeniem na:

  • dotację na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 50.000,00 zł;

  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  -  25.000,00 zł.

Metryka strony

Data publikacji 27.04.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Maja Rutowska
Liczba wejść: 371