Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

18.04.2018 - Informacja dla Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych poyżej 30 roku życia

 

 

       Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 13.02.2018r. naborem wniosków o organizację prac interwencyjnych wstrzymuje ich przyjmowanie od dnia 19.04.2017r. Tym samym zamyka przedmiotowy nabór wniosków.

       Powyższe podyktowane jest złożeniem wniosków w ilości przekraczającej możliwości finansowe Urzędu. Wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą realizowane.

      W sytuacji ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: (74) 84 – 07 – 367, 368, pok. 107.

 

 

 

Wałbrzych, dnia 18.04.2018r.

Metryka strony

Data publikacji 18.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 92