Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

27.04.2018 – Grant na telepracę – zamknięcie naboru wniosków

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30.04.2018 r. zamykamy nabór wniosków na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy rozpoczęty w dniu 21.02.2018 r. Powyższe podyktowane jest brakiem zainteresowania pracodawców proponowaną formą wsparcia.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 202, tel. 74/84 07 381.

Metryka strony

Data publikacji 27.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Gajdamowicz
Liczba wejść: 42