Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

27.04.2018 - Informacja dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zainteresowanych bonem na zasiedlenie

 

  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że w związku z ogłoszonym w dniu 25.04.2018r. naborem wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia wstrzymuje ich przyjmowanie od dnia 30.04.2018r. Tym samym zamyka przedmiotowy nabór wniosków.

  Powyższe podyktowane jest złożeniem wniosków w ilości przekraczającej możliwości finansowe Urzędu.

  Wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą realizowane.

  W sytuacji ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: 74/84 0 73 67, 68, pokój 107

 

Wałbrzych, dnia 27.04.2018r.

 

Metryka strony

Data publikacji 27.04.2018
Data modyfikacji 27.04.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 145