Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
01 marca 2011

01.03.2011 - Informacja dla zainteresowanych korzystaniem z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

 

W związku ze znacznym ograniczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a przeznaczonych na aktywizację osób uprawnionych uprzejmie informujemy, że w roku 2011 w oparciu o ustalone limity środków Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przyjmować będzie jedynie wnioski dotyczące niżej wymienionych form:

 1. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 2. doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,
 3. prac interwencyjnych,
 4. robót publicznych,
 5. prac społecznie użytecznych,
 6. staży,
 7. refundacji kosztów opieki nad dzieckiem.

Wnioski wpływające do Urzędu dotyczące innych form wsparcia z udziałem Funduszu Pracy będą rozpatrywane odmownie ze względu na brak środków.

Zatem od 01.03.2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu rozpoczyna nabór wniosków w zakresie:

 1. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 2. doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,
 3. prac interwencyjnych,
 4. robót publicznych,
 5. staży - maksymalny termin ich trwania nie może być dłuższy niż 6 miesięcy,
 6. refundacji kosztów opieki nad dzieckiem.

Zapraszamy do pobierania formularzy wniosków ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu tj. www.urzadpracy.pl. w zakładce „pliki do pobrania”.

Jednocześnie informujemy, że fundusze będące w dyspozycji Urzędu nie pokryją wszystkich potrzeb zgłaszanych przez osoby zainteresowane. Stąd Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w sytuacji wyczerpania środków powiadamiać będzie o powyższym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i w gablotach Urzędu informacji w tym zakresie. Powyższe równoznaczne będzie ze wstrzymaniem przyjmowania wniosków na poszczególne formy aktywizacji osób uprawnionych. Zatem zachęcamy do śledzenia komunikatów zamieszczanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu.

W sytuacji pozyskania środków na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłoszone zostaną zasady naboru wniosków obowiązujące w 2011 r. dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych.

Wałbrzych, dnia 01.03.2011 r.

Metryka strony

Data publikacji 01.03.2011
Data modyfikacji 17.06.2011 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Przemysław Pęcak
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 2098