Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
22 marca 2011

22.03.2011 - Informacja dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem w 2011r. osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych

Uprzejmie informujemy, że wobec znacznie zmniejszonej w 2011r. puli środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych brak jest możliwości dotyczących pokrycia wszystkich potrzeb finansowych zgłaszanych przez pracodawców w zakresie organizacji prac interwencyjnych.

Stąd informujemy, że nabór wniosków prowadzony w okresie od 01.03.2011r do 22.03.2011r. włącznie spowodował złożenie wniosków w ogólnej kwocie przekraczającej środki przyznane na realizację prac interwencyjnych.

A zatem pracodawcy składający wnioski po okresie wyżej wskazanym powinni się liczyć z odmową realizacji wniosku ze względu na brak środków.

W sytuacji pozyskania dodatkowych funduszy przeznaczonych na ten cel, Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zamieści na stronie internetowej oraz w Urzędzie informacje w tym zakresie. Zapraszamy do śledzenia komunikatów dotyczących powyższego.

 Informacje w w/w zakresie można pozyskać pod numerami telefonów:

(74) 84 – 07 - 338, (74) 84 – 07 - 312

Wałbrzych, dnia 22.03.2011r.

Metryka strony

Data publikacji 22.03.2011
Data modyfikacji 17.06.2011 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Lidia Dudek
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 1064