Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

Metryka strony

Data publikacji 03.12.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 1173