INFORMACJE O PRRP

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Wałbrzychu

jest organem opiniodawczo- doradczym Starosty

Powiatu Wałbrzyskiego w sprawach polityki

rynku pracy.

 

Do zakresu działania PRRP należy m.in.:

  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,

  2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy

  3. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,

  4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,

  5. Opiniowanie wniosków o umorzenie należności,

  6. Opiniowanie programów specjalnych.

Metryka strony

Data publikacji 22.11.2012
Data modyfikacji 28.01.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Marzena Nikonor
Liczba wejść: 3009