Zasady organizacji Urzędu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu jest jednostką organizacyjną Powiatu Wałbrzyskiego i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Urząd realizuje na terenie Powiatu Wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha zadania  powiatu z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, a ich realizacja podlega kontroli Wojewody Dolnośląskiego.

Kierownictwo Urzędu

Dyrektor kieruje pracą Urzędu przy pomocy swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych, koordynatorów zespołów oraz samodzielnych stanowisk pracy, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Dyrektorem za realizację swoich zadań.

W skład Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) podległe bezpośrednio Dyrektorowi - symbol K:

a)  Wydział Finansowo-Księgowy - symbol KF,

b)  Wydział Administracyjno-Gospodarczy - symbol KA,

c)  Zespół ds. Osobowych, Socjalnych i BHP - symbol KD,

d)  Zespół Obsługi Informatycznej - symbol KI,

e) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - symbol KO,

2) podległe bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Ewidencji - symbol KE:

a)  Wydział Ewidencji, Rejestracji i Świadczeń - symbol EW,

b)  Oddział z/s w Głuszycy - symbol EF1, wraz z "Punktem Przyjęć" w Jedlinie Zdroju,

c)  Oddział z/s w Walimiu - symbol EF2,

d)  Oddział z/s w Boguszowie - Gorcach - symbol EF3, wraz z "Punktem Przyjęć" w Czarnym Borze,

e)  Oddział z/s w Mieroszowie - symbol EF4,

3) podległe bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Rynku Pracy - symbol KR:

a) Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego- symbol RD

b) Wydział Szkoleń - symbol RS,

c) Wydział Instrumentów Rynku Pracy - symbol RI,

d) Zespół ds. Rynku Pracy - symbol RP.

 

Metryka strony

Data publikacji 13.03.2008
Data modyfikacji 01.03.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Dominika Beczek
Liczba wejść: 7243