Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Zakończyły się badania „Trendy 2010-2020”

Czas na ostatni etap projektu: prezentacje i upowszechnianie wyników badań.


 

     W ramach projektu „Prognoza trendów zmian gospodarczych w powiecie wałbrzyskim na lata 2010 – 2020 – projekt badawczy” realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej odbyły się badania terenowe skierowane do poszczególnych grup respondentów – mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Dzięki zastosowaniu wywiadów kwestionariuszowych, indywidualnych wywiadów pogłębionych, w których łącznie brało udział ponad 1500 osób, uzyskano wszechstronne informacje niezbędne do stworzenia regionalnego systemu analizy rynku pracy.

     Kolejnym i ostatnim już etapem projektu jest prezentacja i upowszechnianie wyników badań. W ramach tego etapu odbędzie się cykl konferencji poświęconych podsumowaniu projektu. Podczas konferencji prezentowane będą wyniki przeprowadzonych badań, w tym m.in.:

- Model zarządzania informacją dla instytucji zaangażowanych w kształtowanie polityki regionalnej,

- Kompleksowa „Mapa Powiatowego Rynku Pracy”,

- Modele rozwoju współpracy partnerskiej.

    Cykl konferencji odbędzie się w dniach 9 i 10 grudnia 2009r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali nr 301 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, przy ul. Piotra Skargi 14a.

   Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na podstronie projektu w zakładce dokumenty (http://www.fee.hm.pl/?p=projekty&idp=64&x=dokumenty). Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji mogą nadesłać załączony tam kwestionariusz zgłoszeniowy w terminie do 4 grudnia 2009r. na adres Fundacji Edukacji Europejskiej (Rynek 7-7a/2a, 58-300 Wałbrzych), faksem na nr tel. 74 8492133 lub elektronicznie malgorzataw@fee.hm.pl

Metryka strony

Data publikacji 02.12.2009
Data modyfikacji 14.09.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Małgorzata Słomiana
Liczba wejść: 1682