Zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia - w związku z udziałem w szkoleniu

Zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia

Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową. 

Szczegółowych informacji udzielają specjaliści ds rozwoju zawodowego w pokojach 9, 10 i 11 oraz pod numerami telefonu 74/ 840-73-80, 74/840-73-86 lub 74/ 840-73-51.

Metryka strony

Data publikacji 20.11.2012
Data modyfikacji 21.01.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Magdalena Oleś
Liczba wejść: 1421