21.02.2018 - Doposażenie miejsc pracy – wstrzymanie naboru

Informujemy, że od dnia 23.02.2018 r. wstrzymujemy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy realizowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej według algorytmu rozpoczęty dnia 21.02.2018 r.

Powyższe podyktowane jest złożeniem wniosków przez zainteresowane podmioty w ilości przekraczającej możliwość ich realizacji określone w ogłoszonym naborze.

W sytuacji opublikowania kolejnego naboru informacja o możliwości składania wniosków na ww. formę wsparcia zostanie podana do wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu oraz w siedzibie Urzędu. Zatem prosimy o śledzenie komunikatów w tej sprawie.

Informacji w sprawie naborów udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy, pok. 202, tel. 74/84 07 381.

Metryka strony

Data publikacji 21.02.2018
Data modyfikacji 01.03.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Agnieszka Matysiak
Liczba wejść: 227