Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

15.05.2018r- wstrzymanie naboru wniosków o organizowanie staży

                         Staże dla osób długotrwale bezrobotnych - wstrzymanie naboru wniosków

 

 

 

          Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 11.05.2018r. naborem wniosków dotyczących organizacji stażu dla osób długotrwale bezrobotnych finansowanego z środków pochodzących z rezerwy ministra na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wstrzymuje ich przyjmowanie od dnia 16.05.2018r. Tym samym zamyka przedmiotowy nabór wniosków.

          Powyższe podyktowane jest złożeniem wniosków w ilości przekraczającej możliwości finansowe Urzędu.

          Wnioski złożone lub nadesłane pocztą od dnia 16.05.2018r. nie będą realizowane i przełożone zostaną do spraw nieaktualnych.

          W sytuacji dysponowania kolejnymi środkami finansowymi informacja o możliwości składania wniosków o organizację staży zostanie podana do wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej, w siedzibie oraz oddziałach Urzędu. Zatem prosimy o śledzenie komunikatów w tej sprawie.

          Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pok. 116 tel.: (74) 84 07 312 lub 338.

 

Wałbrzych, dnia 15.05.2018r.

Metryka strony

Data publikacji 15.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Patrycja Grecka
Liczba wejść: 170