Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

22.05.2018 r. - Rozpoczynamy nabór wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych 2”

Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, będące uczestnikami projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych 2” realizowanego w ramach Działania 8.3 RPO WD 2014-2020 do składania stosownych wniosków – obowiązujące formularze w załączeniu (plik do pobrania).

Nabór wniosków trwać będzie od 28.05.2018 r. do 11.06.2018 r.

Wnioski prosimy składać w kancelarii tut. Urzędu pok. 29.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/ 84 07 395.

Metryka strony

Data publikacji 23.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Gajdamowicz
Liczba wejść: 298