Trójstronne umowy szkoleniowe (TUS)

Trójstronna umowa szkoleniowa (TUS) -  zawierana jest na podstawie art. 40 ust. 2e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 poz. 674 z późń. zm.) pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową i dotyczy sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych na zamówienie pracodawcy - czytaj więcej

Metryka strony

Data publikacji 19.11.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Anna Sudora
Liczba wejść: 1096