Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia

Jeśli jesteś Pracodawcą lub Przedsiębiorcą i zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną do 30 roku życia czytaj więcej

Metryka strony

Data publikacji 10.02.2016
Data modyfikacji 17.02.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 1056