Pomoc adresowana do pracodawców w ramach pracy Wydziału Poradnictwa Zawodowego i Aktywnego Poszukiwania Pracy

Zakres usług świadczonych dla pracodawców przez doradców zawodowych


Udzielanie pomocy pracodawcom, zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odbywa się na wniosek pracodawcy.


Po ustaleniu formy i zakresu współpracy pomoc pracodawcy może przybrać dwa kierunki:

1. Dobór kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dobór ten obejmuje:

  • analizę predyspozycji psychofizycznych, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, umiejętności (określenie wymagań niezbędnych i pożądanych dla pracownika na stanowisku zgłoszonym w ofercie pracy, co dotyczy w szczególności: kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji psychofizycznych - określenie profilu kandydata),

  • skierowanie kandydata na specjalistyczne badania lekarskie lub psychologiczne,

  • przekazanie pracodawcy informacji o kandydatach, spełniających wymagania określone dla stanowiska pracy.

2. Pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Celem tej formy pomocy jest ułatwienie pracodawcy podejmowania decyzji związanych z dalszym własnym rozwojem zawodowym oraz rozwojem pracowników. Pomoc ta świadczona jest w formie porady indywidualnej.

Efektem współpracy doradcy zawodowego i pracodawcy może stać się opracowanie systemu instytucjonalnego planowania karier pracowników w oparciu o metody i formy optymalne dla danego pracodawcy.


Doradcy zawodowi, świadcząc usługi dla pracodawców, zawsze dbają o zidentyfikowanie potrzeb danego pracodawcy. W tym celu dokonują:

  • analizy informacji na temat profilu przedsiębiorstwa – zakresu oferty firmy, jej usług i produkcji, charakteru działania, partnerów i klientów,

  • analizy informacji na temat profilu zespołu – liczby pracowników, zakresu ich obowiązków,

  • poznania filozofii przedsiębiorstwa – jego misji, celów, stylu zarządzania, oddziaływania na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.


Pracodawcy, zainteresowani pomocą doradców zawodowych, zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, w wyżej wymienionym zakresie proszeni są o kontakt z Wydziałem Poradnictwa Zawodowego i Aktywnego Poszukiwania Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5B od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 14.30 w sali 23 lub pod numerami telefonu:

  • tel. 74 840 73 18

  • tel. 74 840 73 17

  • tel. 74 840 73 16

  • tel. 74 840 73 15

  • tel. 74 840 73 14


 


 

 

Metryka strony

Data publikacji 07.01.2013
Data modyfikacji 24.01.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Lidia Dudek
Autor : Patrycja Grześkowiak
Liczba wejść: 1880