Dnia 23.11.2012 r. w Bielawie odbyła się konferencja połączona z oficjalnym otwarciem Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Arte

Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel. W konferencji wzięły udział cztery dolnośląskie spółdzielnie socjalne prezentując swoje doświadczenia związane ze spółdzielczością będące podstawą do dyskusji w zakresie wyzwań związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W dyskusji brali udział Aleksandra Ignaszak – Sekretarz Gminy Walim, Justyna Piasecka – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy W-ch, Bogusław Gałka – inicjator utworzenia Spółdzielni Socjalnej Patron, Jarosław Pilecki – Prezes Spółdzielni Arte, Zenon Matuszko – Prezes Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Na zakończenie konferencji dokonano uroczystego otwarcia Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Arte, której powstanie wsparte było środkami pochodzącymi z projektu partnerskiego „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” realizowanego w ramach PO KL przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej, Forum Aktywności Lokalnej, Regionalne Centrum Wsperania Inicjatyw Pozarządowych oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Metryka strony

Data publikacji 27.11.2012
Data modyfikacji 29.11.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor :
Liczba wejść: 1359