ogłoszenie o projekcie

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE

W związku z kontynuacją w 2013 r. realizacji projektu systemowego „Przeciw bezrobociu” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia i podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza bezrobotne kobiety i mężczyzn do udziału w projekcie.

Pomoc w bieżącym roku adresowana jest do 739 osób bezrobotnych (445 kobiet i 294 mężczyzn) należących do określonych grup, w tym defaworyzowanych na rynku pracy, tj.:

  • 185 bezrobotnych w wieku 50-64 lata (111K i 74M),

  • 370 bezrobotnych w wieku 15-30 lat (223K i 147M),

  • 66 osób niepełnosprawnych (40K i 26M),

  • 118 bezrobotnych pozostałych - nie należących do osób w wieku 50-64 lata, 15-24 lata, niepełnosprawnych (71K i 47M).

Wybór osób rekrutowanych do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami równości szans i dążyć będzie do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet defaworyzowanych na rynku pracy, co oznacza, że min. 60% wśród uczestników stanowić będą kobiety, zaś pozostałe 40% mężczyźni.

Uczestniczki/uczestnicy są uprawnieni do odbycia stażu i otrzymania stypendium za czas udziału w powyższej formie. Kobiety i mężczyźni zainteresowani założeniem firmy otrzymają możliwość ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Dodatkowo wszystkie osoby w projekcie będą objęte indywidualnym planem działania realizowanym wspólnie z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi, specjalistami ds. rozwoju zawodowego.

Wszystkie usługi adresowane do mieszkanek i mieszkańców miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego są bezpłatne.

Informacji w ww. zakresie udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w sprawie:

  • stażu – tel. 74/84-07-338, pok. 116,

  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – tel. 74/84-07-384, pok. 203 lub 74/84-07-395, pok. 204,

  • indywidualnego planu działania – tel. 74/84-07-343, pok. 5, 74/84-07-349, pok. 6, 74/84-07-348, pok. 7, 74/84-07-346, pok. 8, 74/84-07-352, pok. 14, 74/84-07-342, pok. 15.

Szczegółowe informacje dotyczące Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Narodowej Strategii Spójności można znaleźć na stronach internetowych www.funduszestrukturalne.gov.pl. www.efs.gov.pl oraz www.europa.eu.int,

Metryka strony

Data publikacji 11.03.2013
Data modyfikacji 12.03.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Monika Maciejewska-Szachniewicz
Liczba wejść: 1273