"URZĄD PRACY BLIŻEJ BEZROBOTNEGO"

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE


 

Jesteś mieszkańcem powiatu wałbrzyskiego? Jesteś osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy? Posiadasz status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy? Jeśli tak, to możesz skorzystać z bezpłatnych usług pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.

Przygotowana kadra pomoże Tobie w zakresie:

  • rozpoznania istniejących barier, trudności w znalezieniu zatrudnienia,

  • wyboru odpowiedniego szkolenia, rodzaju pracy, przekwalifikowania,

  • poznania predyspozycji zawodowych,

  • pomocy w sporządzaniu aplikacji zawodowych (CV, list motywacyjny),

  • udostępniania informacji o zawodach, wzorów życiorysów i listów motywacyjnych,

  • kierowania na specjalistyczne, psychologiczne badania lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy, zawodu albo kierunku szkolenia.


 

Otrzymasz pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia:

  • skorzystasz z bezpłatnych ofert, którymi dysponuje Urząd,

  • skojarzymy Twoje kwalifikacje z potrzebami pracodawców,

  • zdobędziesz informacje o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnych rynku pracy,

  • poznasz swoje prawa i obowiązki.


 

Wystarczy, że przyjdziesz do siedziby lub oddziału Urzędu Pracy i zgłosisz chęć korzystania z usług.

Mobilni pracownicy Urzędu przyjadą do gminy, w której mieszkasz.

Czas na zmiany. Zainwestuj w siebie.


 

Projekt „URZĄD PRACY BLIŻEJ BEZROBOTNEGO” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego beneficjentami są pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zatrudnieni w charakterze pośredników pracy – stażystów lub doradców zawodowych – stażystów, którzy poprzez uczestnictwo w projekcie świadczyć będą usługi na rzecz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz podniosą posiadane kwalifikacje w zakresie wykonywanych zadań.


 

Szczegółowe informacje dotyczące Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Narodowej Strategii Spójności można znaleźć na stronach internetowych www.europa.eu.int, www.efs.gov.pl oraz www.funduszestrukturalne.gov.pl.

Metryka strony

Data publikacji 22.07.2008
Data modyfikacji 11.09.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Małgorzata Słomiana
Liczba wejść: 7589