Nowy, wspólny projekt...

NOWY, WSPÓLNY PROJEKT...

9 stycznia 2013r w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu podpisane zostało porozumienie pn. Wałbrzyska Akademia Kształcenia Zawodowego, którego sygnatariuszami zostali:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu - p. dyrektor Marzena Radochońska
  • Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu - p. dyrektor Piotr Krzywda
  • Fundacja Edukacji Europejskiej - wiceprezes Grzegorz Kruszyński.

Strony porozumienia będą współpracowały w ramach realizacji wspólnego projektu pod nazwą „Wałbrzyska Akademia Kształcenia Zawodowego” (WAKZ), związanego z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, zamieszkujących miasto Wałbrzych i powiat wałbrzyski. Wspólny projekt WAKZ skierowany jest do wszystkich bezrobotnych mieszkańców miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, którzy na dzień przystąpienia do niego, posiadają wykształcenia podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe i chcą zdobyć wykształcenie ponadgimnazjalne ściśle związane z drogą podnoszenia lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji zawodowych do poziomu realnie zwiększającego szanse na zatrudnienie. Projekt oferuje udział w kursach kwalifikacyjnych, niezbędnych w uzyskiwaniu zawodu oraz w kursie on-line, przygotowującym do egzaminów na poziomie szkoły średniej (Dolnośląskie Liceum E-learningowe www.dle.edu.pl).

Na naszej stronie na bieżąco będziemy informowali o podjętych działaniach. Niebawem powstanie strona internetowa informująca o działalności i ofercie WAKZ.

Metryka strony

Data publikacji 25.04.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Patrycja Grześkowiak
Liczba wejść: 3212