Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

                                                                  

 

Sprawniejsi niż inni

________________________________________________________

 

Projekt Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu od 2008 r. realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w ramach Komponentu „Równe szanse i integracja społeczna” obszar D. Aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Planowany termin zakończenia umowy partnerskiej – październik 2009 r.

 Grupa i cel projektu

 Projekt zakłada wszechstronną aktywizację zawodową 24 osób niepełnosprawnych bezrobotnych z powiatu wałbrzyskiego. Jego celem jest stworzenie szans do powrotu na rynek pracy osobom zagrożonym społecznie poprzez działanie edukacyjne, doradcze, zagwarantowanie przygotowania zawodowego lub stażu i pośrednictwa pracy.

Co oferuje projekt?

 W ramach niniejszego projektu realizowane są między innymi:

  • koordynacja i promocja oraz rekrutacja uczestników przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu,

  • szkolenia ogólne,

  • szkolenia zawodowe (wg wybranych przez uczestników projektu kierunków kształcenia w CKP),

  • tygodniowe praktyki w 4 wybranych firmach,

  • przygotowania zawodowe lub staże w przedsiębiorstwach,

  • kursy w zakresie obsługi komputera i Internetu, szkolenie z poszukiwania pracy w Internecie, zakładanie skrzynek e-mailowych osobom, które nie zostały zatrudnione w przedsiębiorstwach po ukończeniu przygotowania zawodowego lub stażu,

  • pośrednictwo pracy dla niezatrudnionych osób,

  • doradztwo zawodowe.

 Rola Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w projekcie

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu jako partner w projekcie odpowiedzialny jest przede wszystkim za działania związane z rekrutacją uczestników, zagwarantowanie środków na wypłaty dodatków szkoleniowych dla uczestników programu szkoleniowego oraz za zapewnienie dodatkowego wkładu do projektu w postaci zabezpieczenia 6-miesięcznego przygotowania zawodowego lub stażu dla uczestników projektu.

 

 

 

Metryka strony

Data publikacji 16.03.2009
Data modyfikacji 17.03.2009 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 3546