Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

17.10.2012 - Informacja dla osób bezrobotnych, absolwentów CIS, KIS zainteresowanych wsparciem w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu systemowego „Przeciw bezrobociu”.

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, że od dnia 18.10.2012 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z wdrażaniem projektu systemowego „Przeciw bezrobociu” realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powyższe podyktowane jest złożeniem wniosków przez osoby zainteresowane na kwotę przekraczającą środki na realizację powyższego wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone od 18.10.2012 r. nie będą realizowane i przełożone zostaną do spraw nieaktualnych.

Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Programów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/84-07-384 lub pok. 204, tel. 74/84-07-395.

Metryka strony

Data publikacji 17.10.2012
Data modyfikacji 17.10.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Magdalena Dudziak
Liczba wejść: 937