Adres siedziby, oddziałów zamiejscowych i punktów przyjęć

Korespondencja elektroniczna


Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która:

  • spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,

  • adresu(kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,

  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
     


Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

ul. Ogrodowa 5B

58-306 Wałbrzych

www.walbrzych.praca.gov.pl

e-mail: kancelaria@urzadpracy.pl

formularz kontaktowy


Wyświetl większą mapę


Oddział zamiejscowy w Boguszowie-Gorcach

ul. Kasprzaka 7

58-370 Boguszów-Gorce mapa dojazdu


Oddział zamiejscowy w Głuszycy

ul. Grunwaldzka 38

58-340 Głuszyca mapa dojazdu


Oddział zamiejscowy w Mieroszowie

Plac Niepodległości 1

58-350 Mieroszów mapa dojazdu


Oddział zamiejscowy w Walimiu

ul. Długa 8

58-320 Walim mapa dojazdu


Punkt przyjęć w Czarnym Borze

ul. Główna 18

58-379 Czarny Bór mapa dojazdu


Punkt przyjęć w Jedlinie-Zdroju

ul. Piastowska 11

58-330 Jedlina-Zdrój mapa dojazdu


Metryka strony

Data publikacji 13.03.2008
Data modyfikacji 27.02.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Joanna Resel
Liczba wejść: 31728