Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

30.01.2015 - Nabór kandydatów do pracy w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu a Fundacją im. De Gaulle'a Doradcy Zawodowi prowadzą nabór do pracy w Zakładzie Aktywności Lokalnej na niżej wymienione stanowiska: 

- pracownik biurowy 

- pracownik agencji reklamowej

- konsultant callcenter

- księgowa

- recepcjonista. 

Potencjalni kandydaci do pracy muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (autyzm, upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne).

Więcej informacji udzielają Doradcy Zawodowi Pani Katarzyna Szymborska i Pani Dagmara Dorobek Stankiewicz (tel.: 74 84 07 317).

 

 

Metryka strony

Data publikacji 30.01.2015
Data modyfikacji 30.01.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Magdalena Sitek
Liczba wejść: 930