Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

30.01.2015 - Informacja dla zainteresowanych korzystaniem z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż z dniem 02.02.2015r. rozpoczynamy nabór wniosków dotyczących niżej wymienionych form:

  1. prace interwencyjne (pliki do pobrania),

  2. dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (pliki do pobrania),

  3. refundacji składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu (pliki do pobrania).

Planowany termin zakończenia naboru wniosków przewidywany jest na dzień 27.02.2015r.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych organizowaniem wyżej wymienionych form do składania wniosków.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zastrzega możliwość skrócenia bądź wydłużenia terminu naboru wniosków w zależności od ilości ich wpływu. W sytuacji złożenia do tut. Urzędu wniosku ponad wielkość środków przeznaczonych na ten cel lub po terminie naboru, zostanie on rozpatrzony negatywnie.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerem telefonu 74/84 07 365, pokój 115

 

 

 

Wałbrzych, dnia 30.01.2015r.

 

Metryka strony

Data publikacji 30.01.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Ewa Minda
Liczba wejść: 716