Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

30.04.2018 - Informacja dla zainteresowanych naborem wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO

 

    Informacje dla zainteresowanych naborem wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO

 

     W związku z trwającym od dnia 21.02.2018 r. naborem wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia 02.05.2018 r. istnieje możliwość składania wniosków jedynie przez osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby długotrwale bezrobotne (za osoby długotrwale bezrobotne uważa się osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy), należące do I lub II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

     Powyższe jest wynikiem wpływu do Urzędu wniosków zapewniających udział w projekcie planowanej liczbie uczestników należących do pozostałych grup bezrobotnych.

     W przypadku wniosków, które będą wpływać od bezrobotnych nie należących do ww. grup informujemy, iż zostaną one przełożone do spraw nieaktualnych.

     Wnioski prosimy składać w kancelarii tut. Urzędu pok. 29.

     Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/ 84 07 395.

Metryka strony

Data publikacji 30.04.2018
Data modyfikacji 30.04.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Patrycja Grecka
Liczba wejść: 319