Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
09 marca 2011

10.03.2011 - Informacja dla Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu pracy dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż od 10.03.2011 r. do odwołania wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych.

Powyższe podyktowane jest złożeniem wniosków przez zainteresowanych organizatorów stażu na kwotę przekraczającą przyznany limit środków przeznaczony na ten cel.

W sytuacji pozyskania przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu dodatkowych środków informacja o możliwości składania wniosków i obowiązujących zasadach ich naboru zostanie podana do wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej i w siedzibie oraz oddziałach urzędu. Zatem prosimy o śledzenie komunikatów w tej sprawie.

Jednocześnie informujemy, że wnioski składane od 10.03.2011 r. nie będą realizowane z tytułu braku środków.

Zapraszamy do kontaktów w tej sprawie z pracownikami urzędu pod numerami telefonów: (74) 84 – 07 – 338, (74) 84 – 07 – 312.

Wałbrzych, dnia 09.03.2011 r.

Metryka strony

Data publikacji 09.03.2011
Data modyfikacji 17.06.2011 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Przemysław Pęcak
Autor : Renata Weselak
Liczba wejść: 1462