Europejskie CV

Istotnym problemem dla pracodawców, czy też osób kwalifikujących na szkolenia zawodowe, jest znalezienie jednolitego kryterium oceny potencjalnego pracownika i uznawania poziomu posiadanych przez niego umiejętności. Próbując znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, Komisja Europejska postanowiła wprowadzić uniwersalny wzorzec życiorysu, który obowiązywałby we wszystkich krajach UE. Poniżej prezentujemy wzory CV.

Szczegółowe informacje obejmujące Europass, czyli porfolio dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego rekomendowane przez Komisję Europejską dostępne są na portalu internetowym Europass Polska www.europass.org.pl.

Metryka strony

Data publikacji 19.12.2007
Data modyfikacji 21.01.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : JSK Internet
Liczba wejść: 6422