17.03.2009 - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ogólne rozp. w sprawie wyłączeń blokowych

(Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008r., str. 3)

     

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji 17.03.2009
Data modyfikacji 29.10.2010 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Małgorzata Słomiana
Liczba wejść: 3445