WYKAZ TELEFONÓW

CENTRALA: 74 84 07 300/330

FAX: 74 84 07 376

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Nr pokoju / Nr stanowiska

Dyrektor PUP w Wałbrzychu

Marzena Radochońska

74 84 07 370

111

Z-ca Dyrektora PUP ds. Rynku Pracy

Magdalena Dudziak

74 84 07 370

109

Sekretariat/ Kadry

Rozalia Hermańczuk

Magdalena Oleś

74 84 07 370

110

Wydział Ewidencji, Rejestracji i Świadczeń

Naczelnik - Katarzyna Bruzi

74 84 07 374

402A

Z-ca Naczelnika – Bożena Zachwyc

Beata Uhryn

74 84 07 375

401A

Justyna Bimkiewicz

Aleksandra Brzóska

Kinga Mazurkiewicz

74 84 07 303

1

Anna Cieśla

Robert Warzycha

74 84 07 345

2

Iwona Błońska

Elżbieta Pikus

74 84 07 344

3 (A-Ż)

Lidia Dudek

Ewa Wielimborek

Anna Dudek

74 84 07 350

4

Sylwia Michalska

Małgorzata Makułowicz- Kazio

74 84 07 373

114

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego

Naczelnik - Bożena Jedynak

Z-ca Naczelnika – Renata Wierzbicka

74 84 07 390

17

Maja Nowacka

Norbert Słychan

74 84 07 343

5

Magdalena Sitek

Marzena Faltyn

74 84 07 392

6

Monika Lewandowska

Iwona Sawicka

74 84 07 341

7

Grażyna Okrutna

Ewa Kruk

74 84 07 346

Stanowisko 5 (S, J)

8

Stanowisko 6 (M,Z)

Marta Warzecha

Krystyna Kobiałka

74 84 07 352

Stanowisko 3 (Ka-Kr, N)

14

Stanowisko 4 (Ks-Kw,W,R)

Beata Szuryga

Ewelina Koniuch

74 84 07 342

Stanowisko 1 (A, B, Ż, O)

15

Stanowisko 2 (H, P, T)

Dagmara Dorobek- Stankiewicz

74 84 07 314

Stanowisko 7 (C, Ć, G,U, Ź)

23

Małgorzata Stiżak

Anna Mirocha

74 84 07 316

74 84 07 318

Stanowisko 9 (D, E, F, I, L, Ł, Ś, V, Y)

23

Stanowisko 10

Jolanta Targońska- Bil

Katarzyna Szymborska

74 84 07 318

74 84 07 317

Stanowisko 11

23

Stanowisko 12

Wydział Instrumentów Rynku

Naczelnik – Ewa Brycka

Z-ca Naczelnika – Barbara Biarda

74 84 07 364

108

Monika Chlipała

Patrycja Grecka

Katarzyna Sobańska-Jadczak

74 84 07 378

106

Renata Weselak

Monika Rabiej

74 84 07 367

74 84 07 368

107

Ewa Minda

74 84 07 365

115

Beata Gajdamowicz

Małgorzata Adamowicz

74 84 07 381

105

Wiesława İNÖNÜ

Aleksandra Gniazdowska

Agnieszka Krupa

74 84 07 384

104

Wydział Szkoleń

Naczelnik - Anna Załozińska

74 84 07 351

11

Katarzyna Bylicka

Dominika Stępień

74 84 07 386

9

Anna Sudora

Iwona Chaberek

74 84 07 380

10

Zespół do spraw Rynku Pracy

Kierownik – Monika Maciejewska-Szachniewicz

Karolina Tietz

74 84 07 382

201

Wydział Finansowo - Księgowy

Główny Księgowy - Liliana Wąs

74 84 07 399

101

Lucyna Dobosz

Ewelina Dziekan

Katarzyna Momot

Sandra Bogo

74 84 07 362

102

Magdalena Placek

Anna Otok

74 84 07 363

103

Aleksandra Malinowska

74 84 07 340

121

Wydział Administracyjno- Gospodarczy

Naczelnik – Luiza Wyszowska

Marzena Nikonor

74 84 07 325

402 B

Dominika Beczek

Patrycja Basta

74 84 07 366

401 D

Kancelaria

Ewa Stettler

74 84 07 330

31

Zespół Obsługi Informatycznej

Kierownik – Mariusz Smółka

74 84 07 372

112

Oddziały zamiejscowe Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

Imię i nazwisko

Telefon zewn.

Miejscowość

Kierownik – Agnieszka Kubińska

Violetta Abramowicz

Violetta Szymczyk

74 84 49 274

Boguszów- Gorce

Kierownik – Monika Klincewicz

Anna Chodak

74 84 56 316

Głuszyca

Kierownik – Danuta Kłyż

Ewa Sołtys

74 84 57 377

Walim

Alicja Dudycz

Agnieszka Krauze- Kamińska

74 84 58 999

Mieroszów

Kierownik – Monika Klincewicz

Joanna Niewęgłowska

74 84 55 491

Jedlina Zdrój

Kierownik – Agnieszka Kubińska

Aleksandra Romanik

74 84 50 793

Czarny Bór

Metryka strony

Data publikacji 27.02.2008
Data modyfikacji 27.02.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Marzena Nikonor
Liczba wejść: 49082