Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, egzamin oraz badania lekarskie lub psychologiczne w celu stwierdzenia zdolności osoby uprawnionej do uczestnictwa w szkoleniu

Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie, egzamin oraz badania lekarskie lub psychologiczne

Starosta może wyrazić zgodę na finansowanie w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

Szczegółowe warunki przyznawania i dokonywania zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie reguluje Regulamin w sprawie przyznawania i dokonywania zwrotu w całości lub części kosztów przejazdu osobom skierowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu na szkolenie, egzamin oraz badania lekarskie lub psychologiczne w celu stwierdzenia zdolności osoby uprawnionej do uczestnictwa w szkoleniu stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 21.12.2011r.

Szczegółowych informacji udzielają specjaliści ds rozwoju zawodowego w pokojach 9, 10 i 11 oraz pod numerami telefonu 74/ 840-73-80, 74/840-73-86 lub 74/ 840-73-51.

Ze względu na brak środków finansowych w bieżącym roku tut. Urząd nie finansuje zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie, egzamin oraz badania lekarskie lub psychologiczne. 

Metryka strony

Data publikacji 20.11.2012
Data modyfikacji 21.01.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Magdalena Oleś
Liczba wejść: 2786