Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przedkłada do wglądu lub w celu sporządzenia kserokopii pracownikowi dokonującemu rejestracji oryginały dokumentów, o których mowa w zakładce „Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy” oraz:

  • druk U2.

Metryka strony

Data publikacji 23.01.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Bożena Zachwyc
Liczba wejść: 2862