Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu podpisał porozumienie dot. współpracy przy realizacji zadania „Centrum 5i”

Dnia 11 marca 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zawarł porozumienie z:

  • Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu,

  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu,

  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu,

  • Zespołem Szkól nr 5 w Wałbrzychu

dotyczące współpracy w ramach projektu „Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej” PO KL.

W ramach zadania „Centrum 5i”, związanego z aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego strony realizować będą skoordynowane, zindywidualizowane i kompleksowe usługi wspierające aktywizację osobista, społeczną i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Udział Powiatowego Urzędu Pracy polegał będzie m.in. na oddelegowaniu doradcy zawodowego, który będzie pełnił dyżury informacyjno-doradcze w „Centrum 5i”.

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie projektu http://www.sprawniejsinizinni.pl/.

Metryka strony

Data publikacji 06.05.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Monika Maciejewska-Szachniewicz
Liczba wejść: 1376