Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE
 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza bezrobotne kobiety i mężczyzn do udziału w projekcie „Przeciw bezrobociu” w ramach Priorytetu VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

            Uczestniczki i uczestnicy projektu są uprawnieni do odbycia:

  1. stażu,
  2. szkolenia

i otrzymania stypendium za czas udziału w powyższych formach.

           Kobiety i mężczyźni zainteresowani założeniem firmy otrzymają możliwość:

  1. odbycia szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i agroturystyki,
  2. ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

         Dodatkowo część osób w projekcie może zostać objęta indywidualnym planem działania realizowanym wspólnie z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi, specjalistami ds. rozwoju zawodowego.

          Wszystkie usługi adresowane do mieszkanek i mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego są bezpłatne. Informacji w w/w zakresie udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w sprawie:

  1. stażu – tel. 74/ 84-07-338, pok. 116,
  2. szkoleń – tel. 74/ 84-07-380, pok. 3 lub tel. 74/ 84-07-386, pok. 4,
  3. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – tel. 74/ 84-07-384, pok. 201 lub 74/ 84-07-395, pok. 204,
  4. indywidualnego planu działania – 74/ 84-07-343, pok. 5, 74/ 84-07-349, pok. 6, 74/ 84-07-348, pok. 7, 74/ 84-07-346, pok. 8, 74/ 84-07-342, pok. 15 lub 74/84-07-352 pok. 401D.

Szczegółowe informacje dotyczące Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Narodowej Strategii Spójności można znaleźć na stronach internetowych www.europa.eu.int, www.efs.gov.pl oraz www.funduszestrukturalne.gov.pl.

Metryka strony

Data publikacji 26.04.2010
Data modyfikacji 11.09.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Małgorzata Słomiana
Liczba wejść: 1980